Politika varstva zasebnosti

Politika varstva zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

Naše podjetje se zaveda odgovornosti pri ravnanju z osebnimi podatki naših strank, potencialnih naročnikov, obiskovalcev našega spletnega mesta in vseh posameznikov, ki ob stiku z nami razkrijejo svoje osebne podatke (v nadaljevanju: uporabniki) in zagotavljamo ter se zavezujemo, da bomo osebne podatke uporabnikov uporabljali izključno v namene, navedene v tem dokumentu (Politika varstva zasebnosti in osebnih podatkov).

V tej Politiki varstva zasebnosti in osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) opredeljujemo načine zbiranja osebnih podatkov uporabnikov, namene, za katere jih zbiramo, varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo, ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Varovanje in ravnanje z osebnimi podatki uporabnikov je v celoti usklajeno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Naše aktivnosti so skladne z evropsko zakonodajo in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15)).

1. Osebni podatki

Osebni podatek je katerikoli podatek o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.).

Lastnik spletnega mesta, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

2. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani, ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Lastnik spletne strani zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov na naslednjih pravnih podlagah:

Lastnik spletne strani ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov, razen kadar mu uporabniki to omogočite oz. v to privolite:

Časovno obdobje, v katerem lastnik spletne strani hrani zbrane podatke, je natančneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov.

2.1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja

V našem podjetju zbiramo in obdelujemo osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:

2.2. Obdelava na podlagi zakonov in pogodbenih dogovorov

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, vas bomo morali prositi za zagotovitev vaših osebnih podatkov; v primeru, da osebnih podatkov ne boste zagotovili, s ponudnikom ne boste mogli skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne bo mogel izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi.

3. Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Naše podjetje je hkrati tudi upravljalec osebnih podatkov. Podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v našem podjetju je dosegljiva preko krovnega elektronskega naslova.

4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Naše podjetje zbranih osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

5. Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih z osebno in eksplicitno privolitvijo zaupali ob registraciji, prijavi na e-novice, prenosu e-publikacij ali z oddajo povpraševanja, hranimo do vašega preklica.

Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov skrbimo večplastno. Osebne podatke hranimo v digitalni obliki, naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo in nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Podatke, ki jih zbiramo, hranimo na varnih strežnikih do vašega preklica, vendar ne dlje, kot traja maksimalna doba hrambe. Ustrezno so varovani tudi poslovni prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank.

Račune hranimo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

Osebne podatke posameznika lahko obdelujemo za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 10 let za registrirane uporabnike in 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank oziroma za vse ostale uporabnike ter do odjave naročnika na e-novice oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

V času upravljanja osebnih podatkov ima na zahtevo posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Račune v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost podjetje hrani še 10 let po poteku leta izdaje računa.

7. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov.

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na naš elektronski naslov ali z navadno pošto na sedež podjetja.

Na naš naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

8. Ravnanje v primeru kršitev

Naše podjetje bo v primeru kršitev varstva osebnih podatkov nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika. Vsakega od prizadetih bo o morebitnih kršitvah obvestilo, prav tako bo s tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

ZAKAJ OGRAJE MINIS?


Možnost namestitve na temeljne vijake

Panelne ograje lahko namestimo na temeljne vijake, kar poleg vrhunske izvedbe omogoča tudi morebitno prestavitev ali demontažo kompletne konstrukcije.

Hitra dobava

Z lastnim skladiščem, mehanizacijo in ekipo monterjev vam lahko zagotovimo kratke roke dostave in montaže.

Izdelava Na Ključ

Vaš projekt izdelamo na ključ. Opravimo vse od izmere in svetovanja na terenu do zaključne montaže.

Rešitve Po Meri

Nudimo tudi rešitve po vaših željah, kar naredi produkt unikaten. S pomočjo nasvetov strokovnjakov za vas pripravimo tehnični izris in najdemo najboljše rešitve.

Pošljite povpraševanje


Dolžina ograje
m
ZAKAJ IZBRATI MINIS?

ZAKAJ IZBRATI MINIS?

PRIZNANO PODJETJE S TRADICIJO

Smo eden večjih ponudnikov v Sloveniji na področju panelnih ograj, dvoriščnih drsnih in krilnih vrat, avtomatskih zapornic, nadstreškov, motoriziranih pogonov in druge ponudbe. Storitve opravljamo z lastno mehanizacijo in ekipo monterjev. Sledimo najnovejšim trendom v branži in skrbimo za dodatna izobraževanja.

Kakovostni dobavitelji

Sodelujemo z vrhunskimi evropskimi dobavitelji, proizvajalci panelnih ograj ALFA FENCE, ter raznimi drugimi, kot so TAU - za motorne pogone, ter FAC- okovje, ali zaščito transportnih poti – Boplan.

Velika zaloga

V našem skladišču imamo vedno na zalogi večino artiklov iz naše ponudbe, kar nam omogoča zelo kratke dobavne roke, z lastnimi monterji pa zagotavljamo tudi hitro in kakovostno montažo.

O PODJETJU MINIS

Smo strokovnjaki za izdelavo in eden največjih slovenskih ponudnikov kovinskih in nerjavnih (inox) ograj, vrat, nadstreškov, stopnišč in posameznih delov konstrukcije tako za ograje, kot za vrata. Najvišjo kakovost izdelkov in storitev zagotavljamo z lastno ekipo monterjev in mehanizacijo, skladiščem z veliko zalogo in sodelovanjem z najboljšimi evropskimi dobavitelji, ki s svojimi izdelki opremljajo celo letališča, carinska območja in mejne prehode.

Preberite več
O PODJETJU MINIS
certifikat finančne zanesljivosti

O PODJETJU MINIS

certifikat finančne zanesljivosti
Ograje minis
MINIS, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Velika Pirešica 1
3310 Žalec
Copyright © Minis d.o.o.
Produkcija: Kokos Agency