Politika zaštite privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Naša tvrtka svjesna je svoje odgovornosti u postupanju s osobnim podacima naših kupaca, potencijalnih pretplatnika, posjetitelja naše internetske stranice i svih pojedinaca koji u kontaktu s nama otkrivaju svoje osobne podatke (u daljnjem tekstu: korisnici) i jamčimo i obvezujemo se da ćemo osobne podatke korisnika koristiti isključivo u svrhe navedene u ovom dokumentu (Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka).

Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) definiraju načine prikupljanja osobnih podataka korisnika, svrhe u koje ih prikupljamo, sigurnosne mjere kojima ih štitimo, osobe s kojima ih dijelimo i vaša prava u svezi sa zaštitom osobnih podataka. Zaštita i postupanje s osobnim podacima korisnika u potpunosti je u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba EU 2016/679), u daljnjem tekstu: GDPR) i drugim zakonskim odredbama koje uređuju područje zaštite osobnih podataka. Naše su aktivnosti u skladu s europskim zakonodavstvom i konvencijama Vijeća Europe (ETS br. 108, ETS br. 181, ETS br. 185, ETS br. 189) i zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakon o zaštiti osobnih podataka) (ZVOP-1, Službeni list Rep. Slovenije br. 94/07) i Zakon o elektroničkom poslovanju na tržištu (ZEPT, Službeni list Rep. Slovenije br. 96/09 i 19/15)).

1. OSOBNI PODACI

Osobni je podatak svaki podatak o svojstvima, stanju, postupanju ili odnosu povezanom s određenom ili odredljivom fizičkom osobom, bez obzira na oblik u kojem dolazi. Odredljiva je fizička osoba ona koja se može identificirati izravno ili neizravno pomoću svog identifikacijskog broja (npr. JMBG, porezni broj, broj zdravstvenog osiguranja, telefonski broj, registarski broj vozila) ili navođenjem čimbenika karakterističnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet (npr. posao, titula, funkcija, položaj ili status u određenom subjektu, itd.).

Vlasnik internetske stranice prikuplja sljedeće osobne podatke, definirane svrhama navedenim u nastavku ove politike privatnosti:

2. SVRHA OBRADE I OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

Obrada osobnih podataka svaka je radnja ili niz radnji povezanih s osobnim podacima koji se automatski obrađuju ili koji su u ručnoj obradi dio zbirke osobnih podataka ili su namijenjene uključivanju u zbirku osobnih podataka, a naročito prikupljanje, stjecanje, unos, uređivanje, pohrana, prilagođavanje ili mijenjanje, dohvaćanje, pregledavanje, korištenje, otkrivanje, prijenos, komuniciranje, širenje ili drugačije stavljanje na raspolaganje, klasificiranje ili povezivanje, blokiranje, anonimizacija, brisanje ili uništavanje; obrada može biti ručna ili automatizirana.

Vlasnik internetske stranice prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika na temelju sljedećih pravnih osnova:

Vlasnik internetske stranice ne prikuplja niti ne obrađuje osobne podatke korisnika, osim kada mu to korisnici omogućuju odnosno kada pristanu na to:

Vremensko razdoblje u kojem vlasnik internetske stranice čuva prikupljene podatke navedeno je u poglavlju „Čuvanje osobnih podataka“.

2.1. OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU VAŠE SUGLASNOSTI

U našoj tvrtki prikupljamo i obrađujemo osobne podatke korisnika u sljedeće svrhe:

2.2. OBRADA PODATAKA NA TEMELJU ZAKONA I UGOVORNIH DOGOVORA

U slučaju da je pružanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora s ponuđačem ili zakonska obveza, od vas će se tražiti da dostavite svoje osobne podatke; u slučaju da ne osigurate osobne podatke, nećete moći sklopiti ugovor s ponuđačem, niti će ponuđač moći obavljati usluge ili isporučivati proizvode prema ugovoru.

3. UPRAVLJAČ OSOBNIH PODATAKA I OSOBA OVLAŠTENA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naša tvrtka ujedno je i upravljač osobnih podataka. Podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Osobi ovlaštenoj za zaštitu osobnih podataka u našoj tvrtki možete se obratiti putem navedene elektroničke adrese.

4. SLANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANKAMA ILI TREĆIM DRŽAVAMA

Naša tvrtka ne šalje prikupljene osobne podatke korisnika trećim osobama ili u treće zemlje.

5. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koje ste nam povjerili uz svoju osobnu i izričitu suglasnost prilikom registracije, pretplate na e-vijesti, preuzimanja e-publikacija ili slanja upita čuvamo do vašeg opoziva.

Vašu suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka možete u bilo kojem trenutku opozvati. Opoziv suglasnosti neće utjecati na zakonitost prikupljanja i obrade podataka prije opoziva. Sve ostale osobne podatke u okviru ugovorne suradnje čuvamo u skladu s važećim zakonima.

O zaštiti osobnih podataka brinemo na više načina. Osobne podatke čuvamo u digitalnom obliku, naši računalni sustavi zaštićeni su tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprječavaju slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, promjenu i neovlašteno otkrivanje ili pristup vašim osobnim podacima.

Podatke koje prikupljamo, čuvamo na sigurnim serverima do vašeg opoziva, ali ne dulje od maksimalnog razdoblja čuvanja. Poslovni prostori, oprema i sistemski softver, uključujući ulazno-izlazne jedinice, također su adekvatno zaštićeni.

6. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci pojedinca dobiveni na temelju privole mogu se obrađivati i čuvati sve dok postoji svrha, odnosno do opoziva dane privole pojedinca.

Osobni podaci pojedinca koji se obrađuju na temelju ugovora mogu se obrađivati i čuvati još 5 godina od ispunjenja ugovornih obaveza obje strane.

Račune čuvamo 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi, sukladno zakonu koji uređuje područje poreza na dodanu vrijednost.

Osobne podatke pojedinca možemo obrađivati za vlastite potrebe do opoziva privole sa zahtjevom za uklanjanje osobnih podataka iz baze podataka, a inače samo onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe za koju su podaci prikupljeni, tj. 10 godina za registrirane korisnike i 5 godina od ispunjenja ugovornih obveza obje strane za sve ostale korisnike te do odjave pretplate na e-vijesti, odnosno dok upravitelj ne prestane s aktivnostima na tržištu.

Tijekom upravljanja osobnim podacima pojedinac ima mogućnost zahtijevati pregled i ažuriranje podataka u bazi podataka. Sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, tvrtka čuva račune 10 godina nakon isteka godine izdavanja računa.

7. PRAVA POJEDINCA

U skladu s važećim zakonom, pojedinac ima pravo opozvati danu privolu u bilo kojem trenutku, zatražiti uvid, ispravak, ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka.

Vašu suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku. U tu svrhu nam možete u bilo kojem trenutku poslati svoj zahtjev na našu e-mail adresu ili običnom poštom na sjedište tvrtke.

Pojedinac nam također može podnijeti žalbu u vezi s obradom svojih osobnih podataka.

Žalbu na obradu svojih osobnih podataka pojedinac može podnijeti i izravno, nadležnom nadzornom tijelu, tj. povjereniku za informiranje Republike Slovenije.

8. POSTUPANJE U SLUČAJU KRŠENJA

U slučaju kršenja sigurnosti osobnih podataka, naša će tvrtka odmah poduzeti sve interne i vanjske mjere (tehničke, organizacijske) za zaštitu prava i interesa pojedinca. O mogućim kršenjima bit će obaviješteni svi pogođeni, kao i nadležno nadzorno tijelo u Republici Sloveniji.

ZAŠTO KUPITI OGRADE MINIS?


Mogućnost montaže na temeljne vijke

Panelne ograde montiraju se na temeljne vijke, što osim vrhunskog dizajna omogućuje eventualno premještanje ili demontažu kompletne konstrukcije.

Brza isporuka

S vlastitim skladištem, strojevima i timom montera možemo Vam osigurati kratke rokove isporuke i montaže.

Pošaljite nam upit.


Dužina ograde*
m
Zakaj izbrati minis

ZAŠTO ODABRATI MINIS?

PRIZNATA TVRTKA S TRADICIJOM

Jedan smo od najvećih dobavljača u Sloveniji na području panelnih ograda, dvorišnih kliznih i krilnih vrata, automatskih rampi, nadstrešnica, motornih pogona i ostalih proizvoda. Usluge pružamo s vlastitim strojevima i timom montera. Pratimo najnovije trendove u industriji i brinemo se za dodatnu edukaciju naših suradnika.

Kvalitetni dobavljači

Sodelujemo z vrhunskimi evropskimi dobavitelji, proizvajalci panelnih ograj ALFA FENCE, ter raznimi drugimi, kot so TAU - za motorne pogone, ter FAC- okovje, ali zaščito transportnih poti – Boplan.

Puno skladište

U našem skladištu uvijek na zalihama imamo većinu artikala iz naše ponude, što nam omogućuje vrlo kratke rokove isporuke, a uz vlastite montere osiguravamo i brzu i kvalitetnu montažu.

O TVRTKI MINIS

Stručnjaci smo za izradu i jedan smo od najvećih slovenskih dobavljača metalnih ograda i ograda od nehrđajućeg čelika (inox), dvorišnih vrata, nadstrešnica, stubišta i pojedinih dijelova konstrukcije za ograde i dvorišna vrata. Najvišu kvalitetu proizvoda i usluga osiguravamo s vlastitim timom montera i vlastitim strojevima, skladištem s velikim zalihama te suradnjom s najboljim europskim dobavljačima, koji svojim proizvodima opremaju i zračne luke, carinske prostore i granične prijelaze.

Više
O podjetju minis
certifikat finančne zanesljivosti

O TVRTKI MINIS

certifikat finančne zanesljivosti
Ograje minis
MINIS, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Velika Pirešica 1
3310 Žalec
Copyright © Minis d.o.o.
Produkcija: Kokos Agency